Projekty

Plany pro rok 2015

Součástí výpravy do Ladaku v létě 2014 byl i terénní průzkum dalších památek, sakrálních staveb v údolí Nubra. Byli jsem oslovenI vedením občasnkého srdužení Thundel Tsogspa, jež ve vsi Hunder pečuje o malé sakrální stavby ( stúpy-čhorteny, postátné zdi „mani“), pořádá folklorní a jiná setkávání občanů, stará se o veřejnou zeleň a pořádek. Tentokrát si místní sdružení vybralo úkol o moc těžší – zachránit před zkázou svatyni Lhakhang Karpo, která na vesnici shlíží ze skalnatého úbočí z jihu. Jde jak o statiku budovy a o její poškozenou střechu, tak zejména o záchrannou konzervaci vnitřní výzdoby, tedy nástěnných maleb.

Thundel Tsogspa nás požádal o pomoc. Teď připravujeme písemné podklady jako předběžnou studii pro záchrannou konzervaci a také jako písemně formulovaný argument, který by hunderští mohli použít v hledání mecenášů projektu.

Když se podíváte na malou kolekci fotografií ( odkaz) současného bídného stavu Lhakhang Karpo, tak asi vytušíte, jak velkou práci to dá, než se hunderský chrámek promění tak jako diskitský lhačung – srovnejte fotky z něj ! Uvítáme vás zájem, vás sponsoring, vaši osobní pomoc !