Projekty

Plán pro 8.restaurátorskou misi

2015

8. RESTAURÁTORSKÁ MISE

Součástí výpravy do Ladaku v létě 2014 byl i terénní průzkum dalších památek, sakrálních staveb v údolí Nubra. Byli jsem oslovenI vedením občanského srdužení Nyamthun Thundel Tsogspa, jež ve vsi Hunder pečuje o malé sakrální stavby (stúpy-čhorteny, postátné zdi „mani“), pořádá náboženská a folklorní setkávání občanů, stará se o veřejnou zeleň a pořádek. Tentokrát si místní sdružení vybralo úkol o moc těžší – zachránit před zkázou svatyni Lhakhang Karpo, která na vesnici shlíží ze skalnatého úbočí z jihu. Jde jak o statiku budovy a o její poškozenou střechu, tak zejména o záchrannou konzervaci vnitřní výzdoby, tedy nástěnných maleb.

Thundel Tsogspa nás požádalo o pomoc.  Připravili jsme písemné podklady jako předběžnou studii pro záchrannou konzervaci a také jako písemně formulovaný argument, který hunderští pohou použít v hledání financování projektu.

Když se podíváte na malou kolekci fotografií ( odkaz) současného bídného stavu Lhakhang Karpo, tak asi vytušíte, jak velkou práci to dá, než se hunderský chrámek promění tak jako diskitský lhačung – srovnejte fotky z něj ! Uvítáme vás zájem, vás sponsoring, vaši osobní pomoc !

8. restaurátorská a výuková výprava se uskuteční 20.8.- 20.9.2015

Restaurovat a učit budou akademiční malíři-restaurátoři Jan Knor, Jana Michálková, Tomáš Berger, asistovat bude Petra Navrátilová a  Lucie Kpuřilová.                                                                                                            

Výpravu povede opět Dalibor Lebloch, předseda sdružení.

 

Cíle mise 2015:                                                                                                                                                              

 1. Záchranná konzeravce nástěnných maleb svatyně Lhakhang Karpo nad osadou Hunder  v ůdolí  Nubra, Ladak, Indie;  1.etapa, vchodová stěna.                                                                                                

2. 1st Conservation Workshop for Wall-paintings (restaurátorský kurs) 27.8. – 11.9.2015, Hunder.  Kurs je určen převážně místním studentům.

3. Oprava střechy svatyně Lhakhang Karpo.  

4. Studium a dokumentace ostatních sakrálních památek v oblasti Hunder.